Τήρηση προσωπικών δεδομένων - Ανανεωμένοι όροι Βάσει Κανονισμού GDPR με ισχύ από 25/5/2018

 • Ευάγγελος Α. Βάζας (Pixelweb.gr) – Υπηρεσίες Πληροφορικής, Διαφήμιση, Διαδικτυακές Πύλες
 • ΕΔΡΑ: Γεωργίου Δροσίνη 49, Ηλιούπολη 163 45, Αθήνα
 • Τηλ. 211 800 6406

Ενημέρωση για τήρηση αρχείου

(Άρθρο 11 και 1 του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με απόφαση 408/1998 της Αρχής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας καθώς και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας γενικότερα, ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα.

Με την χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται τον ιστοχώρο ή προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας και θα ενσωματωθούν σε αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Εταιρεία δεν συλλέγει Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (πχ ηλικία) παρά μόνο δεδομένα εταιρικού χαρακτήρα και επι της ουσίας αφορά τη διατήρηση αρχείου πελατών και προμηθευτών, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing) ή απ' ευθείας διαφήμισης και απ' ευθείας προώθησης υπηρεσιών, την στατιστική επιστημονική έρευνα και έρευνα αγοράς και τις δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες.

Σκοποί Επεξεργασίας

Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με υπηρεσίες ή αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρεία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο του και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών, συμβούλων και προμηθευτών μας. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης (στοιχεία ταυτοποίησης φυσικού: Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, αλλά και στοιχεία νομικού προσώπου: ΑΦΜ, ΔΟΥ, Δραστηριότητα/Επάγγελμα). Αυτά τα δεδομένα ανακοινώνονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στις έγγραφες ή ηλεκτρονικές αιτήσεις προσφοράς, στην εγγραφή στο newsletter ή σε άλλες σχετικές ενότητες της ιστοσελίδας κλπ.

Η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ρητής συναίνεσης του χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα στους ίδιους να ενημερώνονται για νέα αγαθά που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής, ληξιπρόθεσμων οφειλών κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει την λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, οποτεδήποτε.

Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία.

Όταν ο χρήστης αποστείλει οποιοδήποτε αίτημα στην Εταιρεία, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτούμενη κάθε φορά ενέργεια. Το περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και σε νόμιμη αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος είναι προσβλητικό ή επιζήμιο για την Εταιρεία ή τρίτους τα συμφέροντα των οποίων οφείλει να προασπίζεται η εταιρεία (τρίτοι χρήστες, προμηθευτές κλπ).

Αποδέκτες

 • Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμείς συγκεντρώνουμε και ουδέποτε διαθέτουμε, ή κοινοποιούμε, ή ανακοινώνουμε σε τρίτους, ή εμπορευόμαστε προσωπικά δεδομένα.
 • Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα.
 • Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνον επιλεγμένα στελέχη ή συνεργάτες της εταιρείας μας, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία και μόνον αυτά έχουν πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις σε βάσεις προσωπικών δεδομένων για τεχνικούς λόγους (τεχνική υποστήριξη).

Υπεύθυνος επεξεργασίας

 • Ευάγγελος Αγγέλου Βάζας, με έδρα στη Γεωργίου Δροσίνη 49, Ηλιούπολη 163 45, Αθήνα – τηλ: 211 800 6406

Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας

 • Αρμόδιο στέλεχος της εταιρίας μας για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο κ. Ευάγγελος Αγγέλου Βάζας, τηλ. 211 800 6406, e-mail: vazas@pixelweb.gr

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κλπ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 ν. 2472/97, όπως ισχύει). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την εταιρία μας και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα διευκρινίζεται με ποιο τρόπο ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η εταιρία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης του αρ. 13 ν. 2472/97, όπως ισχύει).

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας και συγκεκριμένα στον κ. Ευάγγελο Βάζα, τηλ. 211 800 6406, e-mail: vazas@pixelweb.gr

Ασφάλεια SSL

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 4096-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Cookies

Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο pixelweb.gr ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφέρει η Εταιρεία σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις ή αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι κ.α. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών μέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον προσωπικό του browser να εμποδίζει από το να δέχεται νέα cookies ή να ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο. Αν ο χρήστης επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Μάθετε περισσότερα για τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Google Analytics

 • To pixelweb.gr χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες του Google Analytics βάσει των διαφημίσεων προβολής: Επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.
 • Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
 • Το pixelweb.gr χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.
 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, ενδέχεται να προβάλλουν τις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο.
 • Το pixelweb.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό μας.
 • Το pixelweb.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών μας, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στο pixelweb.gr.